Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Dress it up, gevestigd aan de Wagenmakersplein 3, 1211SB Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dressitup.nl
Wagenmakersplein 3
1211SB Hilversum
+31 (0)35 544 63 49
Mvr. B. Urdiales-Vida is de eigenaresse. Zij is te bereiken via info@dressitup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veiligheidslogboek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres (bedrijfs email account, meestal ook publiek bekend)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website heeft geen mogelijkheid om en intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers, in welke hoedanigheid dan ook. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een andere persoon, neem dan contact met ons op via info@dressitup.nl, dan verwijderen wij deze informatie mocht deze er zijn.

Doelen en op basis welke grandslag wij persoonsgegevens verwerken
Veiligheidslogboek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en de maandelijkse controle documenten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U te informeren over eventuele wets- en regelgeving wijzigingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Veiligheidslogboek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veiligheidslogboek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veiligheidslogboek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren vanaf mei 2018 alle persoonsgegevens maximaal 7 jaar na het laatste contact dat wij met de betreffende persoon of het door deze persoon vertegenwoordigde bedrijf hadden. Voor de afloop van deze periode verzoeken wij u om uw toestemming voor verlenging van die termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Veiligheidslogboek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veiligheidslogboek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Veiligheidslogboek maakt geen gebruik van cookies. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veiligheidslogboek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft inzage, en kunt een verzoek indienen tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dressitup.nl

Veiligheidslogboek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veiligheidslogboek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@dressitup.nl

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.